Søk

Epikrise v1.1

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Merk: Standarden er under utfasing

Standarden skal erstattes av Epikrise v.1.2.

For tidsplan se denne siden om standarder under innføring.

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for i henhold til gjeldende lovverk. For mer detaljer se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Gjeldene forskrift sidestiller Epikrise v1.1 og Epkrise v1.2, men i utkast til ny forskrift er Epikrise v1.1 foreslått faset ut. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Sende obligatorisk Motta obligatorisk
Spesialisthelsetjenesten X
Helseforetak og private sykehus X X
Allmennlegetjenesten X
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste X
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei