Søk

Epikrise v1.2

Standard for elektronisk sending og mottak av epikrise.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Standarden er under innføring

Standarden skal erstatte Epikrise v.1.1. For tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Bruk av standarden

Helsepersonelloven § 45 a. pålegger helsepersonell å bruke epikrise i forbindelse med pasientbehandling.

Gjeldene forskrift sidestiller Epikrise v1.1 og Epikrise v1.2, men i utkast til ny forskrift er Epikrise v1.1 foreslått faset ut. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 3.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Spesialisthelsetjenesten Sende
Helseforetak og private sykehus Sende og motta
Allmennlegetjenesten Motta
Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Motta Sende
Øvrige virksomheter som sender epikriser Sende
Øvrige virksomheter som mottar epikriser Motta

Kontakt

Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei