Søk

Helseopplysninger til lege v1.5

Standarden beskriver en type melding som benyttes mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Skal erstattes

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Helseopplysninger til lege v1.6.

For frister og tidsplaner se egen side hos Norsk helse om innføring av e-helsestandarder.

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5.

Den benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.
  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.
  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 12. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger til lege v1.5 (HIS 1145:2009).

Merk: Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten Sende
Fastleger Motta
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei