Søk

Helseopplysninger v1.5

Melding som benyttes når helseforetak skal varsle kommunen etter utskrivning av pasient.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumetasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Under utfasing

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Helseopplysninger v1.6.

For frister og tidsplaner se side hos Norsk helsenett om innføring av e-helsestandarder.

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5

Den benyttes i to ulike situasjoner, avhengig av hvor man er i pasientforløpet:

  • Varsel om innlagt pasient
  • Oppdaterte opplysninger

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Helseforetak og private sykehus Sende
Kommuner Motta

For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 11. Forskriften sidestiller standarden med Helseopplysninger v1.6 (HIS 1144:2014). Merk at forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no.

Kontakt

Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei