Hopp til hovedinnhold

Henvisning ny tilstand

Standarden inneholder krav og presiseringer dersom pasienten skal henvises videre til andre aktører som yter helsehjelp.

Formål og bruksområde

Inneholder krav og presiseringer til hvordan Standard for elektronisk henvisning v2.0 [HIS 80517:2017] i forbindelse med en ny tilstand hos en pasient, for eksempel:

  • pasienten skal henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling
  • pasienten skal henvises til andre aktører som yter helsehjelp (psykolog, fysioterapeut, tannlege mv.)

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Allmennlegetjenesten Sende
​Kommunal helse- og omsorgstjeneste Motta Sende
Spesialisthelsetjenesten Motta Sende
Andre virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten Sende
Andre virksomheter som mottar henvisninger Motta

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 2.

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Kontakt

Meldingshjelp