Søk

Henvisning v1.0

Standarden fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018).

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og erstattes av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018].

Formål og bruksområde

Meldingen sendes fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Standarden skal ikke brukes ved viderehenvisning, dvs. henvisninger hvor ansinnitetsdato følger av opprinnelig henvisning.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 2.

Forskriften sidestiller standarden med Henvisning v1.1 [HIS 80517:2014]

Virksomhetstype Sende obligatorisk
Allmennlegetjenesten Sende
Helseforetak og private sykehus Motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei