Søk

Henvisning v1.1

Standarden beskriver en melding som skal brukes ved elektronisk sending og mottak av henvisning .

Utfasing av standarden

Standarden skal fases ut og vil bli erstattet av Henvisning ny tilstand [HIS 1207:2018].

Formål og bruksområde

Meldingen sendes fra henvisende helsepersonell til en virksomhet i spesialisthelsetjenesten. Kopi av henvisningen kan sendes til andre relevante parter, for eksempel til pasientens fastlege eller til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Standarden skal ikke brukes ved viderehenvisning, dvs. henvisninger hvor ansiennitetsdato følger av opprinnelig henvisning.

Tannhelsetjenesten må implementere standarden gjennom profilen Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten [HIS 1017:2010].

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2.

Forskriften sidestiller standarden med Henvisning v1.0 [HIS 80517:2005]

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Allmennlegetjenesten Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Øvrige virksomheter som henviser til spesialist-helsetjenesten/andre virksomheter som yter helsehjelp Sende
Øvrige virksomheter som yter helsehjelp og som mottar henvisninger Motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

    Kontakt
    Meldingshjelp
    Fant du det du lette etter?
    Ja Nei