Hopp til hovedinnhold
Søk

Implementation guide for Norwegian usage of IHE XDS, XCA and XUA

Implementation guide for document sharing in Norwegian healthcare

Dowload examples (xml-files) from Sarepta techical repository

This implementation guide describes the Norwegian usage of the IHE integration profiles based on XDS, XCA and XUA provided in Volumes 1 through 3 of the IHE IT Infrastructure Technical Framework. In addition, this document describes extensions and restrictions to actors and transactions in the profiles. The national extensions and restrictions are included to effectively support document sharing in healthcare in Norway.

Use of document

The target audience of this document is technical professionals implementing solutions for document sharing.

Document sharing in Norwegian healthcare will during 2020 be under trial usage, and during this phase will this document have the status "draft for trial use". Changes in this document based on experience from trial usage is expected.

Formål og bruksområde

Dokumentdeling er en samhandlingsform som gjør det mulig for ulike virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som fastleger, legevakter, kommuner og helseforetak å dele journaldokumenter. Dette er mulig med en arkitektur for distribuerte dokumentlagre og dokumentregistre som tillater en nasjonal dokumentoversikt over alle journaldokumenter som finnes for en gitt pasient, knyttet til helseaktører som deltar i et slikt samarbeid.

Dokumentdeling i helse- og omsorgssektoren er basert på de internasjonale standardene IHE XDS, XCA og XUA. Disse standardene er svært fleksible og kan bli tilpasset mange former for dokumentdeling. Det er derfor nødvendig å profilere standardene for et gitt bruk.

Denne guiden beskriver hvordan disse standarden skal tas i bruk i Norge for nasjonal dokumentdeling i helse- og omsorgssektoren