Hopp til hovedinnhold

Immunologi og transfusjonsmedisin v1.4 [Svarrapport]

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Formål og bruksområde

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor immunologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhets-typer standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 6.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Virksomheter som utfører immunologiundersøkelser Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Kommunal pleie- og omsorgstjenesten Motta
Andre virksomheter som rekvirerer immunologiundersøkelser Motta

Teknisk dokumentasjon

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

Kontakt
Meldingshjelp