Søk

Immunologi v1.3 [Svarrapport]

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Immunologi v1.4. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 6. Forskriften sidestiller standarden med Immunologi v1.4 (HIS 1140:2014).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter som utfører immunologiundersøkelser Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Pleie- og omsorgstjenesten Motta

Teknisk dokumentasjon

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei