Søk

Immunologi v1.3 [Svarrapport]

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor immunologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Immunologi v1.4. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 6. Forskriften sidestiller standarden med Immunologi v1.4 (HIS 1140:2014).

Merk

Forskriften er under endring. Se Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften på regjeringen.no

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter som utfører immunologiundersøkelser Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Pleie- og omsorgstjenesten Motta

Teknisk dokumentasjon

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon.

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei