Hopp til hovedinnhold
Søk

Innspillsrunde: Retningslinje vedrørende SNOMED CT i Norge

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på anbefaling om SNOMED CT i Norge

Dokumentet gir anbefalinger om at virksomheter som skal anskaffe eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi gjør en vurdering av hvorvidt SNOMED CT vil egne seg i prosjektet.

Direktoratet ønsker innspill fra alle med interesse for fagfeltet. 

Innspillsrunde på dokumentet med frist 31. august 2020

Direktoratet for e-helse ønsker spesifikt innspill på: 

  • Retningslinjen som helhet
    • Er anbefalingen tydelig nok?
    • Kommer hensikten godt nok fram?
    • Oppfattes retningslinjen som praktisk nyttig?
  • Innspill til videre behov

Hvordan gi innspill?

Bruk fortrinnsvis skjema for tilbakemeldinger (Excel).

Send innspillene til [email protected] og merk e-posten med sak 20/338. 

Etter innspillsrunden

Innspillene vil bli vurdert og innarbeidet i endelig versjon av dokumentet som vil bli publisert på ehelse.no. En oppsummering av de viktigste innspillene vil også bli publisert.  

Utgivers id
HITR 1235 utkast 2020
Utgitt
06/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Retningslinje
Kontakt
Terminologi – Felles språk