Hopp til hovedinnhold
Søk

Innspillsrunde: Målarkitektur for nasjonal datadeling i helse- og omsorgssektoren

Målarkitektur for datadeling er en beskrivelse av en fremtidig ønsket situasjon hvor helse- og omsorgssektoren kan dele strukturerte helseopplysninger på tvers mellom virksomheter samt med innbygger ved hjelp av datadeling.

Innspillsrunden er avsluttet

Lenke til ferdig dokument: Målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren

Lenke til oppsummering av innspill (PDF)

 

Målarkitekturen beskriver behovet for felleskomponenter i Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten

Innspillsrunde på dokumentet med frist 15. juni 2020

Direktoratet for e-helse ønsker innspill på dokumentet fra alle med interesse for fagfeltet. Det er ønskelig med innspill på hele dokumentet, og spesifikt på kap. 6.4 Innbyggers behandling av sine helseopplysninger.

Innspill sendes til [email protected] og merkes sak 20/183

Om dokumentet

Deling av strukturerte helseopplysninger mellom helsepersonell og med innbygger ved hjelp av datadeling er en ny samhandlingsform som gir helt nye muligheter for å digitalisere helse- og omsorgstjenesten og ta i bruk innovative løsninger. Samtidig stiller en slik digitalisering høye krav til sikkerhet og personvern.

Målarkitektur for datadeling beskriver behovet for felleskomponenter i Felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten som vil være en forutsetning for et levedyktig og sikkert økosystem. Felleskomponentene skal muliggjøre aktørenes etablering av datadeling hvor det skal være en lav terskel og lite byråkrati for dataansvarlige å dele sine helseopplysninger med andre helsepersonell og pasienten selv. I tillegg må aktørene ha tillit til at felleskomponentene ivaretar kravene til sikkerhet og personvern som er pålagt de dataansvarlige.

 

Utgivers id
HITR 1231 utkast 2020
Utgitt
03/2020
Utgiver
Direktoratet for e-helse
Dokumenttype
Veilder