Søk

M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo

Svar på meldingen M2 Individuell søknad om stønad til Helfo. 

Formål og bruksområde

Meldingen ”Søknadssvar - Søknad til Helfo” er knyttet til rekvirents kommunikasjon med Helfo for å søke om at pasient får dekket sine utlegg for varer som ikke er forhåndsgodkjent etter blåreseptforskriften. Prosessen starter med at rekvirent og pasient blir enige om å sende søknad om stønad til Helfo. Helfo behandler søknaden og svarer med vedtaksbrev til pasient. Helfo sender også svarmelding, M12, til rekvirenten.

Denne meldingen definerer søknadssvaret. Det forutsettes at meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om avsender og mottaker.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Helfo Sende
Virksomheter hvor det rekvirereres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Motta

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i blåreseptforskriften § 12.

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk helsenett.

Kontakt
Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?
Ja Nei