Søk

M2 Individuell søknad om stønad til Helfo

Melding knyttet til en rekvirents kommunikasjon med Helfo om dekking av utlegg for en pasient for varer som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept.

Formål og bruksområde

Refusjonsprosessen starter med at rekvirent og pasient blir enige om å sende søknad om refusjon til Helfo. Søknaden går via NAVs meldingsmottak. Helfo mottar og behandler søknaden, og svarer med M12-melding til legen og vedtaksbrev per post til pasienten.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Sende
Helfo Motta

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i blåreseptforskriften § 12.

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Se også Dokumentasjon for e-resept hos Norsk Helsenett.

Kontakt
Norsk helsenett
Fant du det du lette etter?
Ja Nei