Hopp til hovedinnhold
Søk

M21 Ekspederingsanmodning

Dette dokumentet omfatter M21 Ekspederingsanmodning. Meldingen må sees i sammenheng med M1 Resept (HIS 3000:2021)

Teknisk dokumentasjon

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv.

Formål og bruksområde

Dokumentet definerer en standard for innhold i M21 Ekspederingsanmodning. Meldingen inngår i et sett av meldinger som utgjør e-resept kjeden og benyttes i sammenhenger som er beskrevet i dokumentasjon for løsningen.

Det kan til enhver tid være flere gyldige versjoner av en melding.

Dette dokumentet omfatter en spesifikk versjon definert gjennom meldingens namespace og dokumentnummeret på denne standarden.

Meldingen M21 Ekspederingsanmodning brukes dersom meldingen M1 Resept inneholder en ekspederingsanmodning. Det vil da gå en melding M21 fra Reseptformidleren til den utleverer som rekvirent har angitt.

Det forutsettes at meldingene brukes sammen med "Standard for hodemelding" for overføring av informasjon om avsender og mottaker

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Apotek og bandasjister Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Kontakt
Norsk helsenett