Hopp til hovedinnhold
Søk

M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept

Meldingen brukes som en kvittering på at legen har tilbakekalt en resept som ligger i Reseptformidleren.

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen M5.2 Kvittering på tilbakekalling av resept brukes som en kvittering på at legen har tilbakekalt en resept som ligger i Reseptformidleren. Det forutsettes at meldingene brukes sammen med Standard for hodemelding for overføring av informasjon om avsender og mottaker.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept