Hopp til hovedinnhold
Søk

M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde

Last ned Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Meldingen ”M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde" er svar på meldingen "M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde".

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk

Apotek og bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept

Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
E-resept