Søk

Medisinske opplysninger v1.5

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Medisinske opplysninger v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Formål og bruksområde

Standarden er en profil av Standard for elektroniske kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5

Den beskriver en type melding som benyttes i forbindelse med etablering av ny tjeneste hos pleie- og omsorgstjenesten og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 14.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk
Fastleger Sende
Pleie- og omsorgstjenesten Motta

Kontakt

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei