Hopp til hovedinnhold
Søk

Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)

Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til elektronisk innrapportering av avsluttet svangerskap, dvs. fødsel, dødfødsel og spontanabort, fra 12 fullgåtte svangerskapsuker.

Standarden gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter med føde- eller gynekologisk avdeling Sende

Besluttet av

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt helseforetakene å rapportere til medisinsk fødselsregister elektronisk med bakgrunn i helseregisterloven (lovdata.no) og med hjemmel i medisinsk fødselsregisterforskriften § 2-2 (lovdata.no.

Kontakt

Spørsmål om dokumentet?
Folkehelseinstituttet