Søk

Mikrobiologi v1.3 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Mikrobiologi v1.4. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Formål og bruksområde

Melding for sending av svar på laboratorieundersøkelser innenfor mikrobiologi til rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Standarden er en profil av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller for. Hjemmel: Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 5.

Merk:

Virksomhetstype Obligatorisk
​​Virksomheter som utfører undersøkelse innen mikrobiologi Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Pleie- og omsorgstjenesten Motta
Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei