Hopp til hovedinnhold
Søk

NCMP: Kodeverk for medisinske prosedyrer

Last ned

Kodeverk for medisinske prosedyrer er tilgjengelig fra prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP) på ehelse.no.

Formål og bruksområde

NCMP er en klassifikasjon for medisinske prosedyrer til bruk i spesialisthelsetjenesten.

Den er utarbeidet for å kunne dokumentere systematisk medisinske tiltak og for å gi grunnlag for statistikk og dokumentasjon i forbindelse med innsatsstyrt finansiering (ISF).

Kodeverket oppdateres årlig.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om medisinske prosedyrer til NPR. Bruke

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.