Hopp til hovedinnhold
Søk

NCRP: Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer

Last ned

Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer er tilgjengelig fra Prosedyrekodeverkene (NCMP, NCSP og NCRP) på ehelse.no.

Formål og bruksomåde

Radiologikodeverket NCRP (Norwegian Classification of Radiological Procedures) er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester.

Gjelder for

Virksomhetstype Obligatorisk
​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata om radiologiske prosedyrer til Norsk pasientregister Bruke

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften), § 5, andre ledd.

Mer om kodeverket

Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk, analyse, styring og planlegging, samt finansiering.

Se også Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk (helfo.no)