Søk

Orientering om tjenestetilbud v1.5

Melding for å orientere om tjenester pasienten mottar fra pleie- og omsorgstjenesten.

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv​

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Orientering om tjenestetilbud v1.6. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Formål og bruksområde

Meldingen går fra saksbehandler når vedtak om kommunale helsetjenester sendes til pasient/bruker. Meldingen kan også sendes ved andre tjenester, og etter forespørsel fra lege, pasient eller pårørende.

Standarden er en profil av Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (lovdata.no) § 6 første ledd nr. 13.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk
Pleie- og omsorgstjenesten Sende
Fastleger Motta

Kontakt

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei