Søk

Radiologi v1.3 [Svarrapport]

Melding for å sende svar på en radiologisk undersøkelse til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere.

Tekniske filer og tilhørende dokumentasjon

Utfasing av standarden

Standarden er under utfasing og skal erstattes av Radiologi v1.4 [svarrapport]. For frister og tidsplaner se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no)

Formål og bruksområde

Melding for å sende svar på en radiologisk undersøkelse til rekvirenten og/eller andre relevante mottakere.

Standarden er en profil av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3

Gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk for. For mer detaljer om obligatoriske målgrupper, se Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 8.

Merk

Virksomhetstype Obligatorisk
Bildediagnostiske laboratorier og avdelinger/klinikker Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Pleie- og omsorgstjenesten Motta

Kontakt

Kontakt
Meldingshjelp
Fant du det du lette etter?
Ja Nei