Hopp til hovedinnhold
Søk

Radiologi v1.4 [Svarrapport]

Last ned tekniske filer og tilhørende dokumentasjon fra Sarepta teknisk arkiv

Formål og bruksområde

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført radiologisk undersøkelse til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Standarden er en profil av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4

Standarden gjelder for

Tabellen under gir en overordnet oversikt over hvilke virksomhetstyper standarden er obligatorisk eller anbefalt for.

Hjemmel

Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger § 6 første ledd nr. 8.

Virksomhetstype Obligatorisk Anbefalt
Bildediagnostiske laboratorier og avdelinger/klinikker Sende
Helseforetak og private sykehus Motta
Allmennlegetjenesten Motta
Pleie- og omsorgstjenesten Motta
Andre virksomheter som rekvirerer radiologiske undersøkelser Motta
Kontakt
Meldingshjelp