Hopp til hovedinnhold

Referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling

Meldings- og dokumentutveksling er konseptuelt en informasjonsutveksling mellom to eller flere parter.

Formål og bruksområde

Dette dokumentet beskriver nasjonal referansearkitektur for meldings- og dokumentutveksling i helse- og omsorgstjenesten.

Dokumentet er retningsgivende for helse- og omsorgssektoren. Det vil si at det beskriver nasjonale myndigheters oppfatning av hva som er god praksis innenfor dette området.

Aktuelt for

  • Referansearkitekturen er primært rettet mot beslutningstakere og arkitekter.
  • Referansearkitekturen er også relevant for prosjektledere og utviklere innen helse- og omsorgstjenesten.