Søk

Standarder

Her finner du en oversikt over alle obligatoriske og anbefalte standarder, veiledere, retningslinjer og relaterte dokumenter for helse- og omsorgstjenesten. For en oversikt over standarder i Referansekatalogen for e-helse, huk av for både obligatorisk og anbefalt i normeringsnivå-filteret.

Søk i standarder, retningslinjer og veiledere

tema
Datadeling
Dialogmeldinger
Dokumentdeling
E-reseptmeldinger
Meldinger for Helfo
Meldinger for rekvirent
Meldinger for utleverer
Meldinger til Statens legemiddelverk
Grunnleggende standarder og dokumenter
Helsefaglig kodeverk og terminologi
Henvisning og epikrise
Informasjonssikkerhet
Meldinger til nasjonale registre
Pleie- og omsorgsmeldinger
Rekvisisjon og svarraport
Samhandling med NAV og Helfo
normeringsnivå
Obligatorisk standard
Anbefalt standard
Veileder
Retningslinje
virksomhetsområde
Allmennlegetjeneste
Andre
Kommunal helse- og omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste
Fant du det du lette etter?
Ja Nei