Søk

Helsenorge

Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge.

Innholdet består av to deler: 

  • Åpne informasjonssider med kvalitetssikret helseinformasjon om blant annet forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.
  • Selvbetjeningsløsninger med tilgang til ulike helserelaterte nettjenester.

Ved å logge inn på Helsenorge får du mulighet til å for eksempel se dine vaksiner, legemidler, timeavtaler og pasientjournal fra sykehus.

Antall besøk på Helsenorge – åpne sider

Bruken av Helsenorge har økt svært kraftig under koronapandemien. Totalt hadde Helsenorge over 140 millioner besøk i 2021, mot 72 millioner besøk i 2020. I 2019 var det 37,2 millioner besøk.

Et besøk (økt) er tidsrommet der en bruker benytter Helsenorge aktivt. Økten starter når bruker åpner første side, og avsluttes når siden lukkes eller når bruker har vært inaktiv i 30 minutter.

 

Antall innlogginger på Helsenorge – selvbetjeningsløsninger

På Helsenorge finnes mange tjenester man kan logge inn på for å følge opp egen helse. Under pandemien har bruken av tjenester som meldinger, prøvesvar og koronsa-sertifikat bidratt til stor vekst i antall innlogginger. Totalt hadde Helsenorge rundt 77,5 millioner innlogginger i 2021, mot nærmere 43 millioner innlogginger i 2020.

Antall innlogginger Helsenorge 2011-2021

Innlogging på Helsenorge gir deg mulighet til å se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over vaksiner og legemidler, timeavtaler og pasientjournal fra sykehus og mye mer.

En innlogging telles hver gang en person logger inn på Helsenorge. Personen kan logge inn flere ganger i løpet av samme besøk, og dette telles da som separate innlogginger.

De mest brukte tjenestene på Helsenorge

Fra 2020 til 2021 økte besøk til Helsenorge totalt med 85 prosent (til 140 millioner besøk) mens meldingstjenesten økte 153 prosent (fra 15,9 millioner til 40 millioner).

I 2021 var det igjen meldinger mellom innbyggere og helsetjenesten som var mest besøkt på Helsenorge*. Koronasertifikat ble lansert sommeren 2021 og har i løpet av et halvår inntatt tredjeplassen over mest brukt tjenester på Helsenorge.

*Meldinger ble først tatt med i rapporteringen fra og med 2020.

Pasientreiser

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. Nytt regelverk og digital selvbetjeningsløsning via Helsenorge for pasienter ble innført 1. oktober 2016. I løpet av 2021 har mer enn 2,5 millioner vært inne på Pasientreisers selvbetjeningsløsning på Helsenorge.

Andel elektroniske søknader 2016-2021

Tall fra Pasientreiser HF viser at andelen elektroniske søknader via Helsenorge per desember 2021, var på over 87 prosent. På samme tid i fjor var tilsvarende tall nesten 84 %.

Relatert innhold

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse gjennomfører årlig kartlegging av helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Her finner du alle utgavene.

Innbyggerundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse har siden 2019 gjennomført årlige kartlegginger av innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. Her finner du alle utgavene.

Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020

IKT utgjør en stadig større komponent i helsetjenesten, og er viktig både for innbyggerne som benytter helsetjenesten og for de ansatte som jobber i den. Økt vektlegging på digitalisering og anvendelse av teknologi gjenspeiler seg i økte IKT-kostnader over tid.