Søk

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Hvert år kartlegger Direktoratet for e-helse helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. 

2021

Last ned Helsepersonellundesøkelsen om e-helse 2021 (PDF)

Det er også laget en grafisk oppsummering av Helsepersonellundersøkelsen 2021 (PDF).

2020

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2020 PDF)

2019

Last ned Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2019 (PDF)

Innbyggerundersøkelsen

Undersøkelsen er utført årlig siden 2019. Parallelt med helsepersonellundersøkelsen,  gjennomfører direktoratet en innbyggerundersøkelse med samme tematikk.

Kontakt

Kontaktperson for undersøkelsene: Lene Rathe, seniorrådgiver avdeling innsikt og innovasjon (e-post)