Søk

Innbyggerundersøkelsen om e-helse

Direktoratet for e-helse kartlegger hvert år innbyggernes bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester.

2021

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021 - bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester (PDF).

Du kan også laste ned en grafisk oppsummering av Innbyggerundersøkelsen her (PDF).

2020

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2020 (PDF)

2019

Last ned Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2019 (PDF)

Helsepersonellundersøkelsen

Parallelt med innbyggerundersøkelsen, er det gjennomført en helsepersonellundersøkelse med samme tematikk.

Undersøkelsene inngår som en del av Nasjonal e-helsemonitor, en samling nøkkeltall og analyser som skal sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Kontakt

Kontaktperson for undersøkelsene: Lene Rathe, seniorrådgiver avdeling innsikt og innovasjon (e-post)