Søk

Nordiske helseportaler (National Health Portals in the Nordics)

Direktoratet for e-helse lager sammen med Sverige, Danmark og Finland en analyse av landenes e-helseportaler – National Health Portals in the Nordics.

Tall for besøk per innbygger

I 2021 gikk Helsenorge så vidt forbi svenske 1177 Värdguiden i antall besøk per innbygger. 

Samlet ser vi en formidabel vekst i alle de Nordiske landene. I Norge var det koronapass som dro opp statistikken, mens det i Sverige var timebestillingsløsning knyttet til massevaksinering som dro mest opp. Selv om koronaløsninger har mest trafikk, så er det en underliggende økning i oppslag i egen journal, fornying av resepter og e-konsultasjon med mer som bidrar til veksten.

Portaler nordiske web.png
Besøk på de nasjonale portalene i Danmark, Finland, Norge og Sverige 2011-2021.

Last ned rapporter

National Health Portals in the Nordics 2022 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2021 (PDF)

National Health Portals in the Nordics 2019 (PDF)

Alle de nordiske landene har nasjonale helseportaler

Danmark og Norge har i hovedsak nasjonale tjenester tilgjengelig gjennom portaler, selv om det er noen regionale forskjeller i Norge.

Nordiske helseportaler.png
Sundhed.dk, Helsenorge og 1177 Vårdguiden.

Sverige har større grad av regionale forskjeller i tilgjengelige tjenester gjennom portalen, da regionene har selvstyre til å velge hvilke tjenester de vil tilby sine innbyggere gjennom 1177 Vårdguiden.

I Finland er Kanta nasjonal helseportal, men den har begrensede tjenester, da de fleste byer/kommuner eller regioner også har egne portaler der innbyggere kan få tilgang til ulike tjenester, mulighet for timebestilling mv.

Målgrupper for de nasjonale helseportalene

De nasjonale helseportalene er primært rettet mot å betjene landets innbyggere. I Danmark og Finland er det også tjenester for helsepersonell, for eksempel tilgang til journaldokumenter og informasjon om sykdommer og behandling (doktor håndbok).

Sundhed.dk var opprinnelig rettet mot leger og fastleger, nå betjenes helsepersonell og innbyggere likt. Finland har i tillegg tjenesteleverandører som en del av målgruppen.

Mer norsk e-helsestatistikk

Nasjonale kvalitetsindikatorer (helsedirektoratet.no)
Statistikk og datakilder (helsetilsynet.no)
Nøkkeltall og statistikk (difi.no)
Helsestatistikk (ssb.no)

Internasjonal e-helsestatistikk

Sverige (inera.se)
Finland (thl.fi)
Danmark (medcom.dk)
Nederland (niktiz.nl)

Kontakt

[email protected]