Søk

Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne

Ved å legge til rette for en samordnet digitalisering av helse- og omsorgssektoren bidrar vi til en effektiv tjeneste av høy kvalitet.

Skal vi lykkes med digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren er vi avhengig av at helse- og omsorgssektoren beveger seg i felles retning. Gjennomføringsevne fordrer god styring og godt samarbeid på tvers. 

Nasjonal styringsmodell er etablert for å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen og består av Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget). De nasjonale utvalgene involveres i tre hovedprosesser på nasjonalt nivå: strategi, porteføljestyring og forvaltningsstyring.

Nå pågår et arbeid med å videreutvikle den nasjonale styringsmodellen, og et forslag til styrking av modellen er ute på høring. Forslaget som nå er ute på høring skal styrke gjennomføringsevnen på e-helsefeltet, skape helhetlig utvikling og sikre at aktørene som bidrar i modellen får økt innflytelse.

Et annet mål innenfor dette strategi-området å styrke arbeidet med beredskap, informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidet som helse- og omsorgssektoren sammen gjør med Normen er sentralt i dette arbeidet.

Nå pågår et arbeid med å videreutvikle den nasjonale styringsmodellen, og et forslag til styrking av modellen er ute på høring. Forslaget som nå er ute på høring skal styrke gjennomføringsevnen på e-helsefeltet, skape helhetlig utvikling og sikre at aktørene som bidrar i modellen får økt innflytelse.

Hvordan ligger vi an?

Kommet langt

 

  • Normen versjon  6.0 publisert. Normen et viktig virkemiddel for å sikre at krav til personvern og informasjonssikkerhet etterleves.
  • Veikart for nasjonale e-helseløsninger utarbeidet sammen sammen med sektoren. 
  • Ny organisering av e-helseområdet. De nasjonale løsningene e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no er overført fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett SF (NHN) med virkning fra 1. januar 2020 . Målet med overføringen er å rendyrke direktoratets rolle som myndighet og skape en profesjonell nasjonal tjenesteleverandør i NHN. Dette for å gi økt kraft til digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren.
  • E-helseloven trukket.