Hopp til hovedinnhold
Søk

2. Prinsipp for personvernsinnstillinger

Innbygger skal kunne se og registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og personverninnstillinger ett sted

Mål med prinsipp for personverninnstillinger

Det er et mål å gi innbygger, eller innbyggers representant, en samlet oversikt og kontroll over representasjonsforhold og personverninnstillinger (fullmakter, samtykker, sperringer og reservasjoner) for hele helse- og omsorgssektoren. Det skal være enkelt å registrere, forvalte og endre egne samtykker, tilganger og sperringer for digitale tjenester. Prinsippet støtter den politiske målsettingen om «kun én gang» for bedre brukerrettede tjenester.

Prinsipp_2.png
Prinsipp for personvernsinnstillinger: Innbygger skal kunne se og registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og personverninnstillinger ett sted.

Begrunnelse for prinsipp for personverninnstillinger

Det bør bli enklere for innbygger eller innbyggers representant å få kontroll over representasjonsforhold og personverninnstillinger. For å nå målet om å etterleve innbyggers brukervalg, bør aktørene benytte samme kilde på tvers av sektoren.

Anbefalinger for etterlevelse av prinsipp for personverninnstillinger:

  • Helsenorge skal legge til rette for at innbygger kan se og forvalte representasjonsforhold og personverninnstillinger samlet for helse- og omsorgstjenestene. Dette er også i tråd med målarkitektur for datadeling i helse- og omsorgssektoren
  • Aktørenes løsninger må integreres mot Helsenorge for å sikre en autoritativ kilde for innbyggerens personverninnstillinger. Dette inkluderer innbyggerens representasjonsforhold, fullmakter, samtykker, reservasjoner og sperringer
  • Om en offentlig tverrsektoriell løsning for administrasjon av representasjonsforhold og personverninnstillinger etableres, bør helsenorge samhandle med denne slik at innbyggeren kan administrere egne innstillinger på tvers av offentlig sektor

Veiledning og ressurser

Hjelpeside for samtykker, fullmakter, reservasjoner: Personverninnstillinger (helsenorge.no)

Integrasjon med Helsenorge tjenester og Personvernkomponenten