Hopp til hovedinnhold
Søk

4. Verktøyprinsippet

Innbygger skal enkelt kunne finne og benytte, kvalitetssikrede digitale verktøy og applikasjoner som del av det offentlige helsetilbudet.

Mål med verktøyprinsippet

Verktøyprinsippet skal sikre innbyggere og helsepersonell tilgang til offentlig kvalitetssikrede applikasjoner og verktøy som bidrar til forebygging, aktiv deltagelse, og helhetlig oppfølging fra helsetjenesten. Videre er målet å få til en kontinuerlig utvidelse i tilbudet ved at den offentlige helsetjenesten i større grad benytter potensialet som ligger i helsenæringen.

Prinsipp_4.png
Verktøyprinsippet: Innbygger skal enkelt kunne finne og benytte, kvalitetssikrede digitale verktøy og applikasjoner som del av det offentlige helsetilbudet.

Begrunnelse for verktøyprinsippet

Innbyggere og helsepersonell skal enkelt finne kvalitetssikrede verktøy og applikasjoner på Helsenorge. Ved å tilgjengeliggjøre disse på Helsenorge, sikres et mer likeverdig tilbud. Innbygger får presentert lett forståelig informasjon om verktøyet/applikasjonen, dets mål og ønsket effekt, og vet at det er godkjent av den offentlige helsetjenesten.

Anbefalinger for etterlevelse av verktøyprinsippet:

  • Aktører som tilbyr applikasjoner til innbyggere som en del av den offentlige helsetjenesten må få disse godkjent i henhold til gjeldende regelverk
  • Helsenorge skal legge til rette for at leverandører av verktøy og helseapplikasjoner til den offentlige helsetjenesten kan bidra til å øke tilfanget av oppdaterte, lett tilgjengelige og sikre digitale innbyggertjenester via Helsenorge
  • Informasjon om kvalitetssikrede verktøy og helseapplikasjoner vil publiseres på Helsenorge når de har blitt godkjent
  • Helsenorge skal tilrettelegge for enkel tilgang til grensesnitt, dokumentasjon og veiledning
  • Helsenorge skal ha åpne og standardiserte grensesnitt for innrapportering og videreformidling av pasientgenererte opplysninger som er egnet og godkjent for deling

Veiledning og ressurser

Digitale verktøy i helsenorge økosystem

Digitale Skjema - funksjonell og teknisk dokumentasjon