Søk

Nasjonalt e-helseråd

Nasjonalt e-helseråd er øverste organ i Nasjonal rådsmodell for e-helse og aktørene er representert ved sine toppledere eller representanter for toppledelsen.

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016. I 2022 endret utvalget navn til Nasjonalt e-helseråd for å bedre speile faktisk ansvar og formål.

Formålet til Nasjonalt e-helseråd er å gi råd om strategiske veivalg på e-helseområdet, og anbefale prioritering og gjennomføring av tiltak for en helhetlig e-helseutvikling med effektiv utnyttelse av ressursene.

Oppgaver og ansvar

Nasjonalt e-helseråd skal:

  • Drøfte og gi anbefaling til endringer i rammebetingelser som regelverk, finansieringsmodeller, organisering mv.
  • Anbefale felles strategisk retning og prioriterte mål gjennom nasjonal e-helsestrategi med tilhørende handlingsplaner. Følge opp måloppnåelse og anbefale nødvendige prioritering og justering av strategien.
  • Anbefale veikart og nasjonal e-helseportefølje
  • Drøfte og gi anbefaling knyttet til strategiske planer eller prioritering og gjennomføring av strategiske e-helsetiltak
  • Drøfte og gi anbefaling til utvalgte prinsipielle og strategiske vurderinger i programmene knyttet til strategisk innretning, helhetlig prioritering og finansiering
  • Drøfte og gi anbefaling om investeringer og tiltak i nasjonal e-helseportefølje som medfører endringer i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene
  • Nasjonalt e-helseråd vedtar mandat for NUIT og NUFA. Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helseråd.

Nasjonalt e-helseråd vedtar mandat for NUIT og NUFA. Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helseråd.

Møter og saksdokumenter

Mal for toppnotat Nasjonalt e-helseråd (Word)

Møter 2022

Ekstra møte 04.02.2022

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 2-22 Nasjonal e-helsestrategi - endringsområder og utkast mål (PDF)

Presentasjon fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Referat fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

30.03.2022

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 7-22 Nasjonal e-helsestrategi – arbeidsutkast – innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon fra Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Ekstra møte 13.05.2022

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 17-22 Ny e-helsestrategi V 0.9 før høring (PDF)

Vedlegg 1B Sak 17-22 Ny e-helsestrategi Mulige initiativer og prosess (PDF)

Presentasjon fra ekstramøte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

Referat fra ekstramøte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

08.06.2022

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 23-22_Kommunal sektors ambisjoner på e-helseomradet April 2022 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 24-22_Nasjonalt e-helseråd - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 5B_Sak 24-22_NUIT - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 5C_Sak 24-22_NUFA - revidert mandat (PDF)

Vedlegg 9A_Sak 28-22_Hvordan avlaste fastlegene (PDF)

Presentasjon fra Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 8. juni 2022 (PDF)

20.–21.09.2022

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helseråd 21. september 2022 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helseråd 20. - 21. september 2022 (PDF)

02.12.2022

Møter 2021

09.12.2021

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 38-21 Forslag til veikart versjon 21.1 (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 39-21_Sentralt styringsdokument steg 2 versjon 0.9 utvalgte tema (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

04.11.2021

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Referat fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

21.–22.09.2021

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 21. - 22. september 2021 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 26-21 Innspill fra NUIT - evaluering av nasjonal styringsmodell for e-helse (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 27-21_Ny nasjonal e-helsestraetgi (PDF)

Vedlegg 4B Sak 27 21 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 28-21_Prioritering av tiltak som en del av steg 2 i program for digital samhandling (PDF)

Vedlegg 5B_Sak 28-21_Tiltaksbeskrivelser av tiltak steg 2 (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

10.06.2021

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021, oppdatert (PDF)

06.05.2021

Sakspapirer ekstra møte Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 6. mai (PDF)

18.03.2021

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Møter i 2020

13.02.2020 (Ekstra møte)

Agenda og saksdokumenter til Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Agenda og saksdokument styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

27.02.2020

Sakspapirer styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

06.05.2020

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

01.07.2020

Agenda og møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 1. juli 2020 (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

17.09.2020

Agenda og møtedokumenter til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

13.11.2020 (Ekstra møte)

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

16.12.2020

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 37-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B Sak 37-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Møter i 2019

15.02.2019

Agenda og møtedokumenter ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

Presentasjoner møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

22.03.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

19.06.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 19.juni 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF)

12.09.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Møtedokumenter Styringsgruppemøte for Akson 12. september 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

28.10.2019

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 28. oktober 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober (PDF)

Presentasjon Styringsgruppemøte Akson møte i Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 28.oktober 2019 (PDF)

02.12.2019

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 44-19 Nasjonal e-helseportefølje 2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 2. desember (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 2. desember (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal rådsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helseråd (PDF)

Representanter i Nasjonalt e-helseråd

Navn Virksomhet
Mariann Hornnes Direktør
Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad ​Helsedirektoratet
Gun Peggy Knudsen

Assisterende direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)

​Inger Cathrine Bryne

​AD
Helse Vest RHF

Terje Rootwelt ​AD
Helse Sør-Øst RHF
​Stig Slørdahl ​AD
Helse Midt-Norge RHF
​Cecilie Daae ​AD
Helse Nord RHF
​Svein Lyngroth Oslo kommune
Jan-Hugo Sørensen ​Kommunedirektør
Nordreisa kommune
Kjell Wolff Kommunaldirektør
Bergen kommune
​Camilla Dunsæd Rådmann
Kristiansand kommune
​Kristin W. Wieland ​Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Steffen Sutorius ​Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
​Ivar Halvorsen Fastlege
Representant Den norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Generalsekretær
Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann Elvestad Generalsekretær
FFO​
Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund
Johan Ronæs ​Direktør Norsk Helsenett (NHN)

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei