Søk

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal bidra til sterkere nasjonal styring av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Formål og oppaver

Nasjonalt e-helsestyre skal:

 • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og mål.
 • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering. Dette oppnås gjennom raskere utvikling og innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger. I tillegg vil raskere realisering av endringer og tilpasninger i eksisterende løsninger bidra til dette.
 • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi.
 • Strategiprosess: Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring.
 • Porteføljestyring:
  • Tilrå prioriteringer i nasjonal e-helseportefølje, inkludert finansiering og leveranseplan.
  • Tilrå strategiske valg innen arkitektur, standarder, kodeverk og terminologi.
  • Beslutte omfang av nasjonal e-helseportefølje.
  • Beslutte prioriteringskriterier for nasjonal e-helseportefølje.
 • Behandle store satsingsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk.
 • Være styringsgruppe for forprosjekt Én innbygger – én journal.
 • Informere og forankre Nasjonalt e-helsestyres innstilling i egne virksomheter og styringslinjer.

Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helsestyre (PDF). Nasjonalt e-helsestyre vedtar mandat og representanter i NUIT og NUFA.

Møter og saksdokumenter

Mal for toppnotat Nasjonalt e-helsestyre (Word)

Møter 2022

Ekstra møte 4. februar

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 2-22 Nasjonal e-helsestrategi - endringsområder og utkast mål (PDF)

Presentasjon fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

Referat fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. februar 2022 (PDF)

30. mars

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 7-22 Nasjonal e-helsestrategi – arbeidsutkast – innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon fra Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 30. mars 2022 (PDF)

Ekstra møte 13. mai

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. mai 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 17-22 Ny e-helsestrategi V 0.9 før høring (PDF)

Vedlegg 1B Sak 17-22 Ny e-helsestrategi Mulige initiativer og prosess (PDF)

8. juni

Vedlegg 9A_Sak 28-11_Hvordan avlaste fastlegene (PDF)

20.–21. september

2. desember

Møter 2021

09.12.2021

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 38-21 Forslag til veikart versjon 21.1 (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 39-21_Sentralt styringsdokument steg 2 versjon 0.9 utvalgte tema (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 9. desember 2021 (PDF)

04.11.2021

Agenda og sakspapirer ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

Referat fra ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 4. november 2021 (PDF)

21.–22.09.2021

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 21. - 22. september 2021 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 26-21 Innspill fra NUIT - evaluering av nasjonal styringsmodell for e-helse (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 27-21_Ny nasjonal e-helsestraetgi (PDF)

Vedlegg 4B Sak 27 21 Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023 (PDF)

Vedlegg 5A_Sak 28-21_Prioritering av tiltak som en del av steg 2 i program for digital samhandling (PDF)

Vedlegg 5B_Sak 28-21_Tiltaksbeskrivelser av tiltak steg 2 (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 22. september 2021 (PDF)

10.06.2021

Agenda og sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Presentasjon fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021 (PDF)

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. juni 2021, oppdatert (PDF)

06.05.2021

Sakspapirer ekstra møte Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Presentasjon til ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2021 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 6. mai (PDF)

18.03.2021

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 18. mars 2021 (PDF)

Møter i 2020

13.02.2020 (Ekstra møte)

Agenda og saksdokumenter til Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Agenda og saksdokument styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 13. februar 2020 (PDF)

27.02.2020

Sakspapirer styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 27. februar 2020 (PDF)

06.05.2020

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 6. mai 2020 (PDF)

01.07.2020

Agenda og møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 1. juli 2020 (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 1. juli 2020 (PDF)

17.09.2020

Agenda og møtedokumenter til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Presentasjon til Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 17. september 2020 (PDF)

13.11.2020 (Ekstra møte)

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 13. november 2020 (PDF)

16.12.2020

Sakspapirer Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Vedlegg 3A Sak 37-20 Statusrapport nasjonal e-helseportefølje november 2020 (PDF)

Vedlegg 3B Sak 37-20 Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje oktober 2020 (PDF)

Presentasjon møte i Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 16. desember 2020 (PDF)

Møter i 2019

15.02.2019

Agenda og møtedokumenter ekstra møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

Presentasjoner møte i Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 15. februar 2019 (PDF)

22.03.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 22. mars 2019 (PDF)

19.06.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 19.juni 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF)

Referat fra Nasjonalt e-helsestyre 19. juni 2019 (PDF)

12.09.2019

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Møtedokumenter Styringsgruppemøte for Akson 12. september 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 12. september 2019 (PDF)

28.10.2019

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 28. oktober 2019 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober (PDF)

Presentasjon Styringsgruppemøte Akson møte i Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 28. oktober 2019 (PDF)

Referat Styringsgruppemøte for Akson 28.oktober 2019 (PDF)

02.12.2019

Agenda og saksunderlag Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Agenda og saksunderlag styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Vedlegg 4A Sak 44-19 Nasjonal e-helseportefølje 2020 (PDF)

Presentasjon Nasjonalt e-helsestyre 2. desember (PDF)

Presentasjon styringsgruppemøte for Akson 2. desember (PDF)

Referat Nasjonalt e-helsestyre 2. desember 2019 (PDF)

Referat styringsgruppemøte Akson 2. desember 2019 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter?

Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Representanter i Nasjonalt e-helsestyre

Navn Virksomhet
Mariann Hornnes Direktør
Direktoratet for e-helse
Jan Arild Lyngstad ​Helsedirektoratet
Gun Peggy Knudsen

Områdedirektør, Folkeinstituttet (FHI)

​Inger Cathrine Bryne

​AD
Helse Vest RHF

Terje Rootwelt ​AD
Helse Sør-Øst RHF
​Stig Slørdahl ​AD
Helse Midt-Norge RHF
​Cecilie Daae ​AD
Helse Nord RHF
​Svein Lyngroth Oslo kommune
Jan-Hugo Sørensen ​Kommunedirektør
Nordreisa kommune
Kjell Wolff Kommunaldirektør
Bergen kommune
​Camilla Dunsæd Rådmann
Kristiansand kommune
​Kristin W. Wieland ​Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Steffen Sutorius ​Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
​Ivar Halvorsen Fastlege
Representant Den norske Legeforening

Mina Gerhardsen

Generalsekretær
Nasjonalforeningen for folkehelsen
​Lilly Ann Elvestad Generalsekretær
FFO​
Lill Sverresdatter Larsen Forbundsleder Norsk Sykepleierforbund
Observatør Johan Ronæs ​Direktør Norsk Helsenett (NHN)
Fant du det du lette etter?
Ja Nei