Søk

NUFA (Fagutvalget)

NUFA er et fagutvalg hvor sentrale fagpersoner innen helsefag og arkitektur og innbyggerbehov er representert for å gi råd og vurderinger.

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene.

Formålet til NUFA er å gi råd og anbefalinger om helsefaglige behov, innbyggers behov og arkitekturvalg på e-helseområdet.

Ansvar og oppgaver

NUFA skal:

  • gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger innen helsefag, innbyggers behov og arkitektur
  • gi råd om nasjonal arkitekturstyring og rammer
  • gi innspill og råd om faglige behov som kan påvirke fremtidige initiativer og justering av mål i nasjonal e-helsestrategi
  • synliggjøre behov og anbefale nye normerende produkter om standarder, kodeverk, terminologi, arkitektur, informasjonssikkerhet mv., samt gi råd i relevante problemstillinger knyttet til disse
  • drøfte problemstillinger innen helsefag, arkitektur eller innbyggerperspektivet på forespørsel fra NUIT

Mal for toppnotat til NUFA (Word)

Møter i 2022

26.–27.01.2022

Sakspapirer NUFA 26. og 27. januar 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. og 27. januar 2022 , oppdatert (PDF)

22.03.2022: ekstramøtet i NUFA

Sakspapirer ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 11-22 Nasjonal e-helsestrategi - arbeidsutkast - innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Referat ekstramøte NUFA 22. mars 2022 (PDF)

27.–28.04.2022

Sakspapirer NUFA 27. og 28. april 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. april 2022 (PDF)

31.08–01.09.2022

Sakspapirer NUFA 31. august - 1. september 2022 (PDF)

Vedlegg 3A_Sak 25-22 Samarbeidsmodell for internasjonale standarder v 0.8 (PDF)

Vedlegg 7A_Sak 29-22 Underlag til sak om ny nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Presentasjon NUFA 31. august og 1. september 2022 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 31. august og 1. september 2022 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 31. august - 1. september 2022 (PDF)

26.–27.10.2022

Møter i 2021

27.–28.01.2021

Sakspapierer NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

21.–22.04.2021

Sakspapirer NUFA 21. og 22. april 2021 – oppdatert (PDF)

Vedlegg 2A Sak 11-21 NUFA 21. og 22. april 2021 Målbildet for helhetlig samhandling

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 21. og 22. april (PDF)

01.–02.09.2021

Sakspapirer NUFA 1. og 2. september 2021 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 25-12 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Vedlegg 7B Sak 25-12 Utfyllende - Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 2 (PDF)

Referat NUFA 1. - 2. september 2021 (PDF)

27. –28.10.2021

Sakspapirer NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Presentasjon scenarioutvikling (Video/Vimeo)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Møter i 2020

29.–30.01.2020

Sakspapirer NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

Vedlegg 5ASak 6-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer_Prosjektbegrunnelse utkast (PDF)

Vedlegg 5BSak 6-20_NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer utkast prosjektforslag (PDF)

Vedlegg 7ASak 8-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles plan grensesnitt og overgang til strukturert journal (PDF)

NUFA 29.-30. jan 2020_Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

22.04.2020

Presentasjon NUFA 22. april 2020 (PDF)

Referat NUFA 22. april 2020 (PDF)

12.06.2020

Sakspapirer NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Presentasjon NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Referat NUFA 12. juni 2020 (PDF)

26.08.2020

Sakspapirer NUFA 26. august 2020 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 30 Strategisk analyse (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 26. august 2020 (PDF)

Referat NUFA 26. august 2020 (PDF)

28.–29.10.2020

Sakspapirer NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 37 NUFA 28. og 29.okt 2020 Porteføljestyring 2.0 Delrapport kriterier og porteføljesegmenter (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Møter i 2019

30.–31.01.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Presentasjoner dag 1 NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Video av presentasjon bruk av HL7 FHIR for datadeling fra møte i NUFA 30. og 31. januar 2019 (vimeo.com)

24.–25.04.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 24. og 25.april 2019 (PDF)

Presentasjon dag 1 NUFA 24. april 2019 (PDF)

Presentasjon dag 2 NUFA 25. april 2019 (PDF)

Referat NUFA 24. og 25. april 2019 (PDF)

04.–05.09.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 4. og 5. september 2019 (PDF)

Sakspapirer NUFA 4. og 5. september 2019 Sak 29-19 Akson (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 42-19_NUFA 4. og 5.sept Rapport Fremtidige behov og mulighetsrom innen helse- og omsorgstjenesten - utover nødkommunikasjon (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 4. og 5. september 2019 Dag 1 (PDF)

Presentasjon Akson møte i NUFA 4. og 5. september 2019 dag 1 (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 4. og 5. september 2019 Dag 2 (PDF)

Sak 33-19 NUFA 4. og 5.september 2019 Cybersikkerhet i min egen personlige kritiske infrastruktur (23 MB) (PDF)

Sak 33-19 NUFA 4. og 5.september 2019 HelseCERT (PDF)

Referat NUFA 4. og 5. september 2019 (PDF)

06.–07.11.2019

Agenda og saksunderlag NUFA 6. og 7. november 2019 (PDF)

Vedlegg 8A_Sak 44-19_NUFA 6. og 7.november 2019 Akson - Løsningsomfang og arkitektur (PDF)

Vedlegg 9C Sak 45-19 Nasjonal e-helseportefølje (.xlsx)

Presentasjon NUFA 6. og 7. november 2019 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 6. og 7. november 2019 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 6. og 7.november 2019 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Representanter i NUFA

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helseråd og NUIT.

I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Virksomhet Navn
Hans Löwe Larsen (leder av NUFA) Direktoratet for e-helse
Karl Vestli Direktoratet for e-helse
Mohammad Nouri Sharikabad Folkehelseinstituttet
Line Andreassen Sæle Folkehelseinstituttet
Kristian Onarheim Helse Midt-Norge RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF
Jon Gupta Helse Sør-Øst RHF
Per Meinich Helse Sør-Øst RHF
Terje Bremnes Helse Vest RHF
Ola Jøsendal Helse Vest RHF
Randi Brendberg Helse Nord RHF
Øyvind Broback Helse Nord RHF
Kirsti Pedersen Oslo kommune
Ann-Kristin Smilden Bærum kommune
Heidi Slagsvold KS
Bjørn-Eivind Berge Bergen kommune
Thor Johannes Bragstad Trondheim kommune
Egil Rasmussen Stavanger kommune
Sunniva Rognerud Steinkjer kommune
Petter Brelin Fastlege (utnevnt av Dnlf)
Odd Martin Solem Norsk Helsenett SF (NHN)
Arnfinn Aarnes

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Sverre Ur Diabetesforbundet
Børge Myrlund Larsen Helsedirektoratet
Thore Thomassen Helsedirektoratet
Gorm Braarvig Digitaliseringsdirektoratet
Maren Krogh Apotekforeningen
Sissel Skarsgård Norsk Sykepleierforbund

Kontakt

Sekretariatet for Nasjonal rådsmodell for e-helse: [email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei