Søk

NUFA (Fagutvalget)

NUFA (Fagutvalget) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.

Mal for toppnotat til NUFA (Word)

Møter i 2022

26.–27. januar

Sakspapirer NUFA 26. og 27. januar 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 26. og 27. januar Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 26. og 27. januar 2022 , oppdatert (PDF)

22. mars: ekstramøtet i NUFA 22. mars

Sakspapirer ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Vedlegg 1A Sak 11-22 Nasjonal e-helsestrategi - arbeidsutkast - innspill til prioriterte mål og tiltak (PDF)

Presentasjon ekstramøte i NUFA 22. mars 2022 (PDF)

Referat ekstramøte NUFA 22. mars 2022 (PDF)

27.–28. april

Sakspapirer NUFA 27. og 28. april 2022 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. april Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. april 2022 (PFD)

31. august–01. september

26.–27. oktober

Møter i 2021

27.–28.01.2021

Sakspapierer NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. januar 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. januar 2021 (PDF)

21.–22.04.2021

Sakspapirer NUFA 21. og 22. april 2021 – oppdatert (PDF)

Vedlegg 2A Sak 11-21 NUFA 21. og 22. april 2021 Målbildet for helhetlig samhandling

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 21. og 22. april 2021 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 21. og 22. april (PDF)

01.–02.09.2021

Sakspapirer NUFA 1. og 2. september 2021 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 25-12 Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Vedlegg 7B Sak 25-12 Utfyllende - Nasjonal e-helsestrategi 2023 nåsituasjonsanalyse v0.7 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 1. og 2. september 2021 dag 2 (PDF)

Referat NUFA 1. - 2. september 2021 (PDF)

27. –28.10.2021

Sakspapirer NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Vedlegg 4A Presentasjon scenarioutvikling (Video/Vimeo)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 27. og 28. oktober Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 27. og 28. oktober 2021 (PDF)

Møter i 2020

29.–30.01.2020

Sakspapirer NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

Vedlegg 5ASak 6-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer_Prosjektbegrunnelse utkast (PDF)

Vedlegg 5BSak 6-20_NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles hjelpenummer utkast prosjektforslag (PDF)

Vedlegg 7ASak 8-20 NUFA 29. og 30. januar 2020 Felles plan grensesnitt og overgang til strukturert journal (PDF)

NUFA 29.-30. jan 2020_Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon 29. og 30. januar 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 29. og 30. januar 2020 (PDF)

22.04.2020

Presentasjon NUFA 22. april 2020 (PDF)

Referat NUFA 22. april 2020 (PDF)

12.06.2020

Sakspapirer NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Presentasjon NUFA 12. juni 2020 (PDF)

Referat NUFA 12. juni 2020 (PDF)

26.08.2020

Sakspapirer NUFA 26. august 2020 (PDF)

Vedlegg 7A Sak 30 Strategisk analyse (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 26. august 2020 (PDF)

Referat NUFA 26. august 2020 (PDF)

28.–29.10.2020

Sakspapirer NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Vedlegg 5A Sak 37 NUFA 28. og 29.okt 2020 Porteføljestyring 2.0 Delrapport kriterier og porteføljesegmenter (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 28. og 29. oktober 2020 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 28. og 29. oktober 2020 (PDF)

Møter i 2019

30.–31.01.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Presentasjoner dag 1 NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 30. og 31. januar 2019 (PDF)

Video av presentasjon bruk av HL7 FHIR for datadeling fra møte i NUFA 30. og 31. januar 2019 (vimeo.com)

24.–25.04.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 24. og 25.april 2019 (PDF)

Presentasjon dag 1 NUFA 24. april 2019 (PDF)

Presentasjon dag 2 NUFA 25. april 2019 (PDF)

Referat NUFA 24. og 25. april 2019 (PDF)

04.–05.09.2019

Agenda og saksdokumenter NUFA 4. og 5. september 2019 (PDF)

Sakspapirer NUFA 4. og 5. september 2019 Sak 29-19 Akson (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 42-19_NUFA 4. og 5.sept Rapport Fremtidige behov og mulighetsrom innen helse- og omsorgstjenesten - utover nødkommunikasjon (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 4. og 5. september 2019 Dag 1 (PDF)

Presentasjon Akson møte i NUFA 4. og 5. september 2019 dag 1 (PDF)

Presentasjon møte i NUFA 4. og 5. september 2019 Dag 2 (PDF)

Sak 33-19 NUFA 4. og 5.september 2019 Cybersikkerhet i min egen personlige kritiske infrastruktur (23 MB) (PDF)

Sak 33-19 NUFA 4. og 5.september 2019 HelseCERT (PDF)

Referat NUFA 4. og 5. september 2019 (PDF)

06.–07.11.2019

Agenda og saksunderlag NUFA 6. og 7. november 2019 (PDF)

Vedlegg 8A_Sak 44-19_NUFA 6. og 7.november 2019 Akson - Løsningsomfang og arkitektur (PDF)

Vedlegg 9C Sak 45-19 Nasjonal e-helseportefølje (.xlsx)

Presentasjon NUFA 6. og 7. november 2019 Dag 1 (PDF)

Presentasjon NUFA 6. og 7. november 2019 Dag 2 (PDF)

Referat NUFA 6. og 7.november 2019 (PDF)

Leter du etter eldre møtedokumenter? Ta kontakt med Sekretariatet for nasjonal styringsmodell for e-helse.

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene.

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd som gjelder nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.
  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).
  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Representanter i NUFA

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.

I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Virksomhet Navn
Hans Löwe Larsen (leder av NUFA) Direktoratet for e-helse
Karl Vestli Direktoratet for e-helse
Mohammad Nouri Sharikabad Folkehelseinstituttet
Line Andreassen Sæle Folkehelseinstituttet
Kristian Onarheim Helse Midt-Norge RHF
Per Olav Skjesol Helse Midt-Norge RHF
Jon Gupta Helse Sør-Øst RHF
Per Meinich Helse Sør-Øst RHF
Terje Bremnes Helse Vest RHF
Ola Jøsendal Helse Vest RHF
Randi Brendberg Helse Nord RHF
Øyvind Broback Helse Nord RHF
Kirsti Pedersen Oslo kommune
Ann-Kristin Smilden Bærum kommune
Heidi Slagsvold KS
Bjørn-Eivind Berge Bergen kommune
Thor Johannes Bragstad Trondheim kommune
Egil Rasmussen Stavanger kommune
Sunniva Rognerud Steinkjer kommune
Petter Brelin Fastlege (utnevnt av Dnlf)
Odd Martin Solem Norsk Helsenett SF (NHN)
Arnfinn Aarnes

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Sverre Ur Diabetesforbundet
Børge Myrlund Larsen Helsedirektoratet
Thore Thomassen Helsedirektoratet
Gorm Braarvig Digitaliseringsdirektoratet
Maren Krogh Apotekforeningen
Sissel Skarsgård Norsk Sykepleierforbund
Hilde Smedshammer

Observatør,
​Helse- og omsorgsdepartementet

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei