Søk

Områdeutvalg digital samhandling

I forbindelse med videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen i 2021 ble det gjort en gjennomgang av de nasjonale utvalgene. Områdeutvalget ble ikke en del av den framtidige styringsmodellen. Som følge av dette er Områdeutvalg digital samhandling avsluttet som eget forum.

Samhandlingsforum

Samhandlingsforum er et frittstående forum som har som mål å videreføre de gode diskusjonene fra Områdeutvalget. Formålet er å tilrettelegge for erfaringsutveksling og gode diskusjoner, på en uformell arena uten forhåndsutsendte saksunderlag og referater. Første møte i forumet var 13. mai 2022.

Møter i Samhandlingsforumet 2022

Møter i Områdeutvalget 2021

Møter i Områdeutvalget 2020

Representanter

Nasjonalt e-helsestyre utpeker leder for områdeutvalget.

Direktoratet for e-helse har ansvar for sekretariatsfunksjonen for utvalget. Norsk Helsenett SF bidrar i sekretariatet.

Virksomhet Navn

Helse Sør-Øst RHF

Rune Simensen (leder)

Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen

Helse Midt-Norge RHF

Per Olav Skjesol

Helse Vest RHF

Erik M. Hansen

KS

Ellen Normannseth

Oslo kommune

Kirsti Pedersen

Stavanger kommune

Kristine Skjøthaug

Kristiansand kommune

Kjetil Løyning

Helsedirektoratet

Thore Thomassen

Folkehelseinstituttet

Roger Schäffer

Legeforeningen

Jan Emil Kristoffersen

Norsk helsenett SF

Anders Ravik

Direktoratet for e-helse

Hans Løwe Larsen

Mandat

Mandat for Områdeutvalg digital samhandling (PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei