Søk

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder

Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Møter i 2022

Møter i 2021

Møter i 2020

Bakgrunn

Aktørene i helse- og omsorgssektoren har fremmet et behov for å ha et felles utvalg, der virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen på et strategisk og taktisk nivå for å styrke Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Saken om opprettelse av Standardiseringsutvalget er behandlet i blant annet følgende fora:

Standardisering er en forutsetning for elektronisk samhandling i helsetjenesten, og tilrettelegger dessuten for innovasjon og næringsutvikling. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten peker på gjenbruk av internasjonale standarder som et sentralt virkemiddel i det videre standardiseringsarbeidet.

Arbeidet foregår gjennom mange ulike standardiseringsorganisasjoner, programmer og prosjekter. Direktoratet for e-helse skal tydeliggjøre retning og være aktiv pådriver for at aktører benytter internasjonale e-helsestandarder på en enhetlig måte.

Formål

  • Styrke norske aktørers mulighet til å påvirke nordisk, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid gjennom relevante kanaler.
  • Bidra til at kunnskap om internasjonale standarder utbres i Norge
  • Oppnå bedre koordinering av standarder som utvikles, for å unngå overlappende og inkonsistens mellom ulike e-helsestandarder
  • Være rådgivende forum for Direktoratet for e-helse
  • Bidra til å involvere leverandørmarkedet relatert til tilpasning og utbredelse av standarder
  • Utvikle nasjonal bevissthet om bruk av internasjonale standarder og bidra til utvikling og påvirkning.
  • Fremme utvikling, adopsjon og anerkjennelse av relevante internasjonale standarder.

Oppgaver og ansvar

Standardiseringsutvalget etableres med et mandat som skal gjelde to år fra oppstart (2020 – 2022).

Standardiseringsutvalget skal:

  • Bidra til helhetlige vurderinger av internasjonale standarder på et overordnet nivå og på tvers av standardiseringsorganisasjoner
  • Anbefale hvilke internasjonale standarder som bør normeres for norsk helse- og omsorgstjeneste
  • Anbefale hvilke strategiske internasjonale standardiseringsaktiviteter Norge bør delta i

Direktoratet for e-helse skal formidle informasjon om pågående internasjonalt standardiseringsarbeid.

Representanter

Standardiseringsutvalget ledes av Direktoratet for e-helse. Utvalget vil ha en bred sammensetting av aktører i sektoren, medregnet leverandører og standardiseringsorganisasjoner.

Virksomhet

Navn

Aspit Kristian Moum
DIPS John Harald Sevaldsen

Direktoratet for e-helse

Georg F. Ranhoff (leder)
Egde Ann-Elisabeth Ludvigsen
Folkehelseinstituttet Astrid Krahn, Esther Landén
GS1 Norge Stephen Bølstad
Helsedirektoratet Thore Thomassen
Helse Nord Kristian Andreassen
Helse Sør-Øst Yvonne Garshol, Mads Kringstad
Helse Vest

Øivind Skeidsvoll Solvang, Jan Helge Norekval, Sissel-Marie Børthus

HL7 Norge Line Andreassen Sæle
Kristiansand kommune Van Nguyen
Legeforeningen Petter Hurlen
Nasjonalt senter for e-helseforskning Rune Pedersen
Norsk Elektro­teknisk Komite Eirik Sollie
Norsk helsenett Armann Helgason, Kari Jørgensen
Sectra Endre Haugen
Siemens Healthineers Ingvar Sørlien
Standard Norge

Truls Petersen

Statens legemiddelverk Helga Festøy
Stavanger kommune og Felles kommunal journal Inger Bjørkum Leigvold
Sykehuspartner Øyvind Aassve
Sykepleierforbundet Bente Christensen

Trondheim kommune og Helseplattformen

Thor Johannes Bragstad

Mandat

Mandat standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder (PDF)

Kontakt

Send e-post til standardiseringsutvalget.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei