Søk

Standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder

Utvalget skal styrke norske aktørers mulighet til å påvirke utvikling og bruk av internasjonale standarder.

Møter i 2021

Møter i 2020

Bakgrunn

Aktørene i helse- og omsorgssektoren har fremmet et behov for å ha et felles utvalg, der virksomheter, leverandører og myndighet jobber sammen på et strategisk og taktisk nivå for å styrke Norge sin rolle i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Saken om opprettelse av Standardiseringsutvalget er behandlet i blant annet følgende fora:

Standardisering er en forutsetning for elektronisk samhandling i helsetjenesten, og tilrettelegger dessuten for innovasjon og næringsutvikling. Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 og Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenestenpeker på gjenbruk av internasjonale standarder som et sentralt virkemiddel i det videre standardiseringsarbeidet.

Arbeidet foregår gjennom mange ulike standardiseringsorganisasjoner, programmer og prosjekter. Direktoratet for e-helse skal tydeliggjøre retning og være aktiv pådriver for at aktører benytter internasjonale e-helsestandarder på en enhetlig måte.

Formål

  • Styrke norske aktørers mulighet til å påvirke nordisk, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid gjennom relevante kanaler.
  • Bidra til at kunnskap om internasjonale standarder utbres i Norge
  • Oppnå bedre koordinering av standarder som utvikles, for å unngå overlappende og inkonsistens mellom ulike e-helsestandarder
  • Være rådgivende forum for Direktoratet for e-helse
  • Bidra til å involvere leverandørmarkedet relatert til tilpasning og utbredelse av standarder
  • Utvikle nasjonal bevissthet om bruk av internasjonale standarder og bidra til utvikling og påvirkning.
  • Fremme utvikling, adopsjon og anerkjennelse av relevante internasjonale standarder.

Oppgaver og ansvar

Standardiseringsutvalget etableres med et mandat som skal gjelde to år fra oppstart (2020 – 2022).

Standardiseringsutvalget skal:

  • Bidra til helhetlige vurderinger av internasjonale standarder på et overordnet nivå og på tvers av standardiseringsorganisasjoner
  • Anbefale hvilke internasjonale standarder som bør normeres for norsk helse- og omsorgstjeneste
  • Anbefale hvilke strategiske internasjonale standardiseringsaktiviteter Norge bør delta i

Direktoratet for e-helse skal formidle informasjon om pågående internasjonalt standardiseringsarbeid.

Representanter

Standardiseringsutvalget ledes av Direktoratet for e-helse. Utvalget vil ha en bred sammensetting av aktører i sektoren, medregnet leverandører og standardiseringsorganisasjoner.

Virksomhet

Navn

Direktoratet for e-helse

Hans Löwe Larsen (leder)
Helsedirektoratet Thore Thomassen
Norsk Helsenett Anders Ravik, Kari Jørgensen
Aspit Kristian Moum
IBM Hege Stokke
Kristiansand kommune Elisabeth Holen-Rabbersvik
Folkehelseinstituttet Ida Møller Solheim
Statens legemiddelverk Helga Festøy
Sykepleierforbundet Bente Christensen
Legeforeningen Petter Hurlen
Nasjonalt senter for e-helseforskning Rune Pedersen
GS1 Norge Stephen Bølstad
HL7 Norge Line Andreassen Sæle

DIPS

John Harald Sevaldsen

Standard Norge Heidi Eidskrem
Norsk Elektro­teknisk Komite Eirik Sollie
Sectra Endre Haugen
Siemens Healthineers Ingvar Sørlien
Helse Sør-Øst

Yvonne Garshol, Mads Kringstad, Greta Valheim

Helse Vest Øivind Skeidsvoll Solvang
Helse Nord

Kristian Andreassen

Thor Johannes Bragstad

Trondheim kommune

Mandat

Mandat standardiseringsutvalget for internasjonale e-helsestandarder (PDF)

Kontakt

Send e-post til standardiseringsutvalget.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei