Søk

Helsedataservice på Tynset: Katrine og Christina skal hjelpe deg som søker helsedata, og jobbe med å utvikle tjenesten

Digitalisering handler om så mye mer enn teknologi – ikke minst mennesker. Bli bedre kjent med to av dem som skal jobbe med helsedata på Tynset, Katrine Rolid og Christina Hilmarsen.

Helsedataservice er en del av Direktoratet for e-helse og blir «førstelinje» for alle som søker helsedata gjennom Helseanalyseplattformen. I dag er åtte ansatte på plass for å jobbe med dette, fordelt mellom Tynset og Trondheim.

På det nye Helsedataservice-kontoret på Tynset er blant andre Katrine Rolid og Christina Hilmarsen, i tillegg til seksjonssjef Øystein Johansen, på plass.

Doktorgrad om intervalltrening etter hjertetransplantasjon

Katrine Rolid har nylig tatt doktorgrad om intervalltrening hos hjertetransplanterte pasienter, er fysioterapeut og har mastergrad i helsefagvitenskap.

–  Målet mitt som ansatt i Helsedataservice er å bidra med kompetanse og engasjement inn i en kjempeviktig nasjonal kompetansetjeneste for helseforskning, sier Katrine Rolid.

Bilde_Katrine_Rolid
Katrine Rolid er utdannet fysioterapaut og har skrevet doktorgrad om intervalltrening etter hjertetransplantasjon. 

Som fagperson har hun alltid vært opptatt av forskning og forskningsformidling, og har blant annet jobbet som vitenskapelig assistent ved Norges idrettshøgskole (Seksjon for idrettsmedisinske fag/Olympiatoppen) og Universitetet i Oslo (Avdeling for ernæringsvitenskap) ved siden av klinisk arbeid som fysioterapeut.

– Jeg har jobbet som fysioterapeut og etter hvert spesialfysioterapeut ved Oslo universitetssykehus (OUS) fra 2006 og frem til nå. Jeg jobber fortsatt innenfor forskning ved OUS tilknyttet Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, sier Katrine.

–  Jeg har mest erfaring med kliniske effektstudier, men vet at våre helseregisterdata er en til dels uutnyttet kilde for mange viktige forskningsområder, sier hun.

Som nyansatt i Helsedataservice på Tynset vil hovedfokusområdene hennes være å utvikle søknadsmottaket, veilede forskere og andre som har behov for helseregisterdata. I tillegg har hun akkurat blitt koblet på pilotprosjektet European Health Data Space.

Bidra til å styrke personvernet og gjøre det enklere for forskere

Christina Hilmarsen er også fysioterapeut, og har master i helsevitenskap.

– En viktig motivasjon for meg i denne jobben, er å få arbeide med at registerdata kan bidra til ny og viktig kunnskap til det beste for befolkningen, og å bidra til å styrke personvernet og gi forskere enklere tilgang til dataene de trenger, gjennom én vei inn!

christina (1)
Christina Hilmarsen motiveres av å jobbe med registerdata kan bidra til ny og viktig kunnskap til det beste for befolkningen.

– Jeg har blant annet erfaring fra klinisk pasientbehandling i sykehus, kommunehelsetjenesten og spesialisert rehabilitering. I tillegg har jeg hatt en rekke administrative oppgaver innen forskning og utvikling, samt befatning med kvalitetsregistre, sier Christina.

Hun har også videreutdanninger innen jus (juridisk metode, forvaltnings-, helse- anskaffelses- og personvernrett), rehabilitering, offentlig administrasjon og ledelse, arkiv og dokumentasjonsforvaltning, samt økonomi.

Søknadsmottak, veiledning av søkere, saksbehandlingssystem, redaksjonell støtte for helsedata.no, samt statistikk og visualisering, blir blant hennes kjerneoppgaver ved Helsedataservice i tiden som kommer.

– Og etter hvert som Helsedataservice overtar vedtaksmyndighet for registre, vil jeg også jobbe en del med saksbehandling, vedtak, datatilrettelegging og utlevering, sier Christina Hilmarsen.

Skal utvikles videre og vil rekruttere flere

I tillegg til å være førstelinjetjeneste og søknadsmottak for forskere og andre som søker om helsedata, har Helsedataservice også en forvaltningsfunksjon. Sammen med Helseanalyseplattformen, den tekniske løsningen, er målet enklere, raskere og tryggere tilgang til helsedata. Portalen utad er helsedata.no.

Helsedataservice skal utvikles videre, og seksjonssjefen på Tynset-kontoret ser frem til fortsettelsen.

– Vi jobber med rekruttering og håper å ha på plass tre-fire flere ansatte i løpet av første kvartal 2022, sier Øystein Johansen.

Følg med videre på ehelse.no og våre andre kanaler for oppdateringer om Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei