Søk

Korona

Takket være video kan vi snakke sammen helt uten smittefare

Video gjør hverdagen enklere og tryggere, og styrker kapasiteten i helsevesenet. 

Korona-koder gjør at vi kan overvåke sykdomsutviklingen, og gir bedre grunnlag for smittevernstiltak

Direktoratet for e-helse har ansvar for å lage og oppdatere helsefaglige kodeverk i Norge. 

Til legen digitalt
1000% økning i bruk av e-konsultasjon hos fastlegenen fra februar til mars
Over
50% av alle fastlegekonsultasjoner var e-konsultasjoner de to første ukene etter at de nasjonale tiltakene ble innført
Den nasjonale portalen
10.000.000 besøk på helsenorge.no i mars. Det er over 160 % mer enn normalt

Nyheter

Ny løsning for prøvesvar fra korona-hurtigtest

En ny nasjonal løsning sikrer at helsepersonell enkelt kan rapportere svar på korona-hurtigtester til Folkehelseinstituttet. Dermed blir svarene enkelt tilgjengelig for de som trenger dem.

Koronaporteføljen: Frå vurdering til oppfølging

Koronaporteføljen vil i tida framover rette oppmerksemd mot oppfølging og gjennomføring av dei prioriterte tiltaka.

Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.