Søk

Korona

Korona-koder gjør at vi kan overvåke sykdomsutviklingen, og gir bedre grunnlag for smittevernstiltak

Direktoratet for e-helse har ansvar for å lage og oppdatere helsefaglige kodeverk i Norge. 

Til legen digitalt
1000% økning i bruk av e-konsultasjon hos fastlegenen fra februar til mars 2020.
Over
50% av alle fastlegekonsultasjoner var e-konsultasjoner de to første ukene etter at de nasjonale tiltakene ble innført i 2020.
Den nasjonale portalen
10.000.000 besøk på helsenorge.no i mars 2020. Det er over 160 % mer enn normalt

Nyheter

Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

Direktoratets hovedanbefaling er at du som helsepersonell benytter deg av en videoløsning som allerede er i bruk i helsesektoren.