Søk

Dette er velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.

Effektiv bruk av ressurser

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for hjemmeboende eldre, pasienter i sykehjem, innen rus og psykisk helse og personer med nedsatt funksjonsevne. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Samarbeid med 340 kommuner

Mer enn 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene (helsedirektoratet.no)

Ta i bruk velferdsteknologi - verktøy (helsedirektoratet.no)

Pågående utprøvinger (helsedirektoratet.no)

Rapporter og utredninger (helsedirektoratet.no)

RELATERT INNHOLD

​Presentasjon: Velferdsteknologisk knutepunkt, informasjonsmøte 04.12.2018

Video: Velferdsteknologisk knutepunkt, informasjonsmøte 04.12.2018

KONTAKT

[email protected]

Fant du det du lette etter?
Ja Nei