Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til det europeiske helsedatanettverket TEHDAS

TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) inviterer alle europeiske helsedatainteressenter til å delta i et nettverk som har som overordnet målsetting å styrke samarbeid på tvers av landegrenser og utvikle nye konsepter for innsamling og deling av helsedata.

TEHDAS vil med dette styrke fokus og engasjement i arbeidet med den europeiske folkehelsen, og ønsker innspill i utviklingen av European Health Data Space (EHDS).

 – Å delta i dette arbeidet er både motiverende og lærerikt. Man diskuterer faglige spørsmål med erfarne kollegaer fra andre land, og bidrar til å tilrettelegge for mer effektiv deling av helsedata gjennom blant annet bruk av felles retningslinjer og standarder, sier seniorrådgiver Truls Korsgaard i Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse.

– Man blir også tryggere på at de løsningene og tjenestene man er med på å utvikle på hjemmebane er i henhold til internasjonale utviklingstrekk og trender, sier Korsgaard, som selv har lang erfaring med internasjonalt samarbeid på dette området.

Dersom du eller din virksomhet er interessenter på dette området, oppfordres du til å melde deg/dere som deltaker og bidra til denne spennende, internasjonale erfarings- og kunnskapsutvekslingen.

Kort oppsummert vil du få mulighet til å:

  • direkte påvirke, styrke og utvikle EHDS
  • bidra til digital transformasjon på tvers av landegrensene i Europa
  • bidra med verdifull innsikt i et stort, felles helsedataløft
  • styrke ditt eget faglige nettverk og din egen kunnskapsbase

 Søknadsfrist er 21. mars 2021. 

Les mer og søk her: Open call for stakeholders to participate in TEHDAS Joint Action