Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Sentral forskrivningsmodul tas i bruk

Nå har første legekontor tatt i bruk den nye sentrale forskrivningsmodulen. Den skal gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept.

Les nyhetssak

Helseplattformen flytter grenser når de tar i bruk et felles digitalt helsespråk

Helsepersonell i hele Midt-Norge får et banebrytende verktøy i Helseplattformen. I deres nye pasientjournal vil fastleger, sykehusleger og annet helsepersonell raskt få oversikt over pasientens funn, diagnoser, medisinske koder eller radiologiske undersøkelser i en felles journalløsning.

Les nyhetssak

Fersk rapport: Bedre samarbeid med helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet

– Mer forutsigbarhet, tydeligere rammer og avklaring rundt roller og ansvar i samarbeidet mellom det offentlige og private er noen av grepene som må tas for å øke gjennomføringsevnen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak

Direktoratet for e-helse inviterer til høring på veileder for personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

– Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra dem som skal bruke malen i sin arbeidshverdag. På den måten kan vi sammen skape en veileder som har høy kvalitet og er brukervennlig, sier Birgitte Jensen Egset, direktør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse