Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Søker områder til innføring av pasientens legemiddelliste

Den nasjonale innføringen av pasientens legemiddelliste er under forberedelse. I løpet av våren skal det velges ut hvilket område i hver helseregion som blir det første til å ta i bruk pasientens legemiddelliste.

Les nyhetssak

Forbedrer pasientsikkerheten med elektronisk multidose

Fastlege Vegard Løkken Aase ved Vågsmyra legesenter i Stavanger bruker elektronisk multidose. Han opplever at det øker pasientsikkerheten i legemiddelbehandlingen han har ansvaret for.

Les nyhetssak

Enklere rapportering til helse- og kvalitetsregistre med Felles språk

Hvert år bruker helsepersonell mye tid på dobbeltregistrering av informasjon til helse- og kvalitetsregistre. Et felles, digitalt helsespråk skal bidra til at helsepersonell kan registrere informasjon om pasienten én gang og at den kan gjenbrukes.

Les nyhetssak

Sammen om veien videre for digital samhandling

Nylig leverte Direktoratet for e-helse et forslag til videre satsning på digital samhandling. Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene sektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse