Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Forslag til prinsipper for godt samspill mellom Helsenorge og andre digitale helsetjenester

Direktoratet for e-helse forslår fire grunnleggende prinsipper for samspill mellom Helsenorge og andre e-helseløsninger for innbyggere: Prinsippene skal sikre innbyggerne oversikt, oppdatert informasjon og tilgang til digitale verktøy. Personvernet skal også ivaretas. Nå er forslaget på høring.

Les nyhetssak

Utprøving av pasientens legemiddelliste i gang

Nå er utprøvingen av pasientens legemiddelliste i gang i Bergen. Samtidig har flere pasienter fått e-multidose slik at lege og apotek slipper å bruke faks.

Les nyhetssak

Fersk rapport: Bedre samarbeid med helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringsevnen på e-helseområdet

– Mer forutsigbarhet, tydeligere rammer og avklaring rundt roller og ansvar i samarbeidet mellom det offentlige og private er noen av grepene som må tas for å øke gjennomføringsevnen, sier direktør Mariann Hornnes i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse