Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Ny samarbeidsmodell for internasjonale standarder

Internasjonale standarder er avgjørende for sammenhengende helse- og omsorgstjenester. En ny samarbeidsmodell for området beskriver roller, ansvar og prosesser i helse- og omsorgssektoren i arbeidet med å ta i bruk disse standardene.

Les nyhetssak

Innføring av Helseplattformen: – Stor respekt for det enorme endringsarbeidet som gjøres

12. november tar St. Olavs hospital og seks nye kommuner i Trøndelag i bruk Helseplattformen. For første gang vil sykehus, spesialister med offentlig avtale og kommunehelsetjenesten ha tilgang til sentrale pasientopplysninger i en felles løsning.

Les nyhetssak

Mange høringssvar til den nye nasjonale e-helsestrategien

Direktoratet for e-helse har mottatt 88 høringssvar til forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med å gå gjennom alle innspillene er godt i gang.

Les nyhetssak

Helse Sør-Øst sin utviklingsplan: – Et godt bilde på felles retning

– Lagarbeid, felles mål og retning er helt avgjørende for å øke gjennomføringskraften på e-helsefeltet. Derfor er Helse Sør-Øst sitt forslag til utviklingsplan frem mot 2040 svært positiv lesning, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse