Søk

Vi jobber for et enklere Helse-Norge

Nasjonal e-helsestrategi

Veien mot et enklere Helse-Norge.

Digitaliseringsplan for trygg bruk av legemidler er ute på høring

Direktoratet for e-helse har sammen med en rekke aktører i helsesektoren laget utkast til en plan som skal styrke digitaliseringen på legemiddelområdet. – Digitalisering skal bidra til effektiv og trygg bruk av legemidler, sier Espen Hetty Carlsen, fungerende avdelingsdirektør for avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse.

Les nyhetssak

Direktoratet for e-helse vurderer konsekvenser av felles europeisk helsedataområde (EHDS)

Nylig kom EU-kommisjonen med forslag til forordning for et felles europeisk område for helsedata – European Health Data Space (EHDS). Direktoratet for e-helse arbeider nå med å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha for norsk helse- og omsorgssektor og helsenæring.

Les nyhetssak

Status fra Helsedatasatsingen

I forbindelse med at Helseanalyseplattformen ble satt på pause før jul i fjor, fikk direktoratet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å rapportere om foreløpig arbeid med alternativvurderinger. Oversendelsen inneholdt også rapporter og anbefalinger på videre arbeid knyttet til overføring av vedtaksmyndighet og videre drift av Helsedataservice.

Les nyhetssak

Ny nasjonal e-helsestrategi er ute på høring

Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.

Les nyhetssak
Vil du ha siste nytt fra oss?
Skriv inn en gyldig e postadresse