Hopp til hovedinnhold

Løypemelding fra helsedatasatsingen

Arbeidet med det såkalte gjenbrukssporet går sin gang. Dette handler om å se på hvordan eksisterende løsninger – fra blant annet universitets/høgskole (UH)-sektoren - kan bidra med for å hente ut nytte og gevinst, uten at man har en Helseanalyseplattform. Parallelt med dette jobber Helsedataservice med å styrke kompetanse og tjenester for å kunne overta vedtaksmyndighet

Gjenbrukssporet

Bakgrunnen er det foreløpige utredningsarbeidet, som viser at gjenbruk av eksisterende løsninger gir størst potensial for realisering av gevinster på kort sikt.

Bruk av disse løsningene sees i sammenheng med overføring av vedtaksmyndighet til Helsedataservice og vurderes som en mulighet for å komme raskt i gang med å effektivisere prosessen fra søknad til utlevering.

Utover gjenbruk av eksisterende analyserom i UH-sektoren, ønsker prosjektet å utrede muligheter for microdata og andre potensielle løsninger, og se hvordan disse gradvis kan knyttes sammen som byggeklosser i et helhetlig økosystem, for å gi størst mulig gevinst.

Helsedataservice (HDS) og de sentrale helseregistrene

Forskrift for overtakelse av vedtaksmyndighet er ventet på høring høsten 2022.

Forutsatt at forskriften blir vedtatt, skal den legge til rette for at Helsedataservice (HDS) kan ta overta vedtaksmyndighet for aktuelle sentrale helseregistre i 2023.

Høsten 2022 vil derfor preges av arbeidet med å bringe Helsedataservice i posisjon til å overta denne vedtaksmyndigheten.

Dette arbeidet inkluderer blant annet kompetansebygging i samarbeid med aktuelle registerforvaltere, og å jobbe frem prosesser og rutiner som sikrer kvalitet, samt effektiv og enhetlig forvaltning når HDS overtar vedtaksmyndighet. I tillegg benyttes store ressurser på involvering og deltagelse i prosessen med å få på plass ett fellessaksbehandlingssystem (PEGA), noe som blant annet inkluderer tett brukeroppfølging, testing, samt forberedelser til og gjennomføring av pilot.

Andre viktige innsatsområder er forbedring og videreutvikling av tjenester gjennom helsdata.no, herunder felles søknadsskjema, veilednings- og informasjonsmateriell m.m.

Seksjonssjef Øystein Kyrre Johansen forteller at de ser frem til ta å nye, viktige steg i helsedatasatsningen og at staben er topp motivert for oppgavene som ligger foran dem. 

Seksjonssjef Øystein Kyrre Johansen.jpg
Seksjonssjef Øystein Kyrre Johansen

Han forteller videre at for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet til å overta denne oppgaven, jobber HDS i disse dager med rekruttering av flere ansatte.

Nå søkes det etter tre nye kollegaer med saksbehandlingserfaring, farmasøytisk erfaring og juridisk kompetanse. 

– Vi gleder oss til å få flere kollegaer, sier Johansen.

Samarbeid

Registerforvalterne har i 2022, sammen med HDS, tatt grep for å bedre restansesituasjonen.

Konkret handler dette om ressurssamarbeid mellom FHI, HDIR og HDS på søknadsbehandling, vedtaksskriving og datautlevering.

Dette samarbeidet gir faglig utvikling, faglig vedlikehold og bidrar inn i å bedre restansesituasjonen i aktuelle registre.

Internasjonalt arbeid

HDS-ansatte er sammen med andre ressurser i avdeling Helsedata også engasjert i europeisk samarbeid.

Du kan lese mer om dette på helsedata.no

Forvaltning av eksisterende tjenester

En annen viktig oppgave for HDS i 2022 er å forvalte eksisterende oppgaver og tjenester.

Det involverer blant annet bemanning av søknadsmottaket, drifting av veiledningstjenester, bidrag inn i metadataarbeidet, utvikling av rutiner og prosessbeskrivelser, og rekruttering for å bygge en solid stab og en god kultur.

Antall søknader til HDS så langt i år er 316.

– Flere nye datakilder er på vei inn på helsedata.no, og vi ser frem til å utvide datakildetilbudet på disse nettsidene i tiden som kommer, sier seksjonssjef Øystein Johansen i HDS.