Søk

Styring av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren

Siden april 2019 har det pågått en forvaltningsrevisjon knyttet til styringen av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren.

Undersøkelsen gjelder hvordan ansvaret for å nå målene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal ivaretas.

– Denne revisjonsprosessen er altså ikke noe som er kommet i gang nylig og den gjelder ikke kun Akson, slik det kan fremstå i medieomtale. Vi samarbeider med Riksrevisjonen for å gi dem så god informasjon som mulig, og ser det som naturlig at et så stor arbeid følges opp av Riksrevisjonen, opplyser Stine Camilla Bjerkestrand, kommunikasjonsdirektør.

Se omtale hos Riksrevisjonen.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei