Hopp til hovedinnhold

Styring av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren

Siden april 2019 har det pågått en forvaltningsrevisjon knyttet til styringen av arbeidet med én innbygger – én journal i helsesektoren.

Undersøkelsen gjelder hvordan ansvaret for å nå målene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal ivaretas.

– Denne revisjonsprosessen er altså ikke noe som er kommet i gang nylig og den gjelder ikke kun Akson, slik det kan fremstå i medieomtale. Vi samarbeider med Riksrevisjonen for å gi dem så god informasjon som mulig, og ser det som naturlig at et så stor arbeid følges opp av Riksrevisjonen, opplyser Stine Camilla Bjerkestrand, kommunikasjonsdirektør.

Se omtale hos Riksrevisjonen.