Hopp til hovedinnhold

E-læringskurs i medisinsk koding

Medisinske koder brukes som grunnlag for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for. Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

Om medisinsk koding

Vi bruker medisinske koder for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for, og hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene får. Disse opplysningene bruker vi blant annet til planlegging av helsetjenestene, og de er også et viktig grunnlag for finansiering.

For at beskrivelsen av aktiviteten i helsevesenet skal bli korrekt er det viktig at kvaliteten på kodingen er god. Personell i helsetjenesten som registrerer koder må ha god kjennskap til kodeverkene og de ulike reglene for bruk av kodeverkene, slik at de velger riktig når de skal registrere koder som skal rapporteres til medisinske registre.

Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører.

E-læring i medisinsk koding

Direktoratet for e-helse tilbyr ti e-læringskurs med tema medisinsk koding. Målgruppe for disse kursene er personell som bruker de kliniske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten.

Kursene er tilgjengelige fra sykehusenes lokale læringsportaler. Hvis du ikke har tilgang til en slik læringsportal kan du ta kurset fra lenken på denne nettsiden. Du finner nedlastbare SCORM-filer for alle de ti e-læringskursene lenger ned på denne siden.

Oppdaterte versjoner av samtlige kurs er publisert juli 2023.

Grunnkurs 1 "Hva er medisinsk koding?"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: Basisinnføring i sentrale begreper for medisinsk koding. Innføring i hva de aktuelle kodeverkene brukes til.

Ta kurset "Hva er medisinsk koding" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Grunnkurs 2 "Hvordan finne riktig kode?"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker kliniske kodeverk.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: Veiledning i bruk av søkeverktøyet FinnKode, og dokumentet "Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten"

Ta kurset "Hvordan finne riktig kode?" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 3 "ICD-10-koder for sepsis"

Målgruppe: Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste som registrerer sepsiskoder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i avdelinger som behandler pasienter med sepsis.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: Kurset gjennomgår reglene for sepsiskoding, og illustrerer med pasienthistorier. Koding ved sepsis hos nyfødte og hos gravide/fødende/barselkvinner er ikke med i dette kurset, da dette vil bli dekket i kommende kurs.

Ta kurset "ICD-10-koder for sepsis" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 4 "Hva er sverd/stjernekoding?"

Målgruppe: Personell i alle fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten som registrerer sverd/stjernekoder fra ICD-10-kodeverket. Aktuelt for leger og kodere i alle fagmiljøer, både somatikk og psykiatri.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: Kurset gjennomgår prinsippene for bruk av denne kodekombinasjonen.

Ta kurset "Hva er sverd/stjernekoding?" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 5 "Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn"

Målgruppe: Alle fagmiljøer i somatikk og psykiatri som bruker de medisinske kodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Aktuelt for alle som har selvstendig behandlingsansvar, og for kodere.

Tidsbruk: Ca. 30 minutter.

Innhold: Kurset gjennomgår hvilke koder ICD-10 har for symptomer og avvikende funn, og regler for bruk av kodene. Kodene står i ICD-10-kapittel XVIII, og kalles også "R-koder".

Reglene for bruk av R-koder for sepsis og septisk sjokk omtales i kurs 3 "ICD-10-koder for sepsis"

Ta kurset "Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 6 "Koding ved kreftsykdom, del 1"

Temaet "Koding ved kreftsykdom" er fordelt på to separate kurs. Dette kurset er del 1.

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder for kreftsykdom. Aktuelt for leger og kodere.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: Kurset gjennomgår ICD-10-koding ved utredning, behandling og etterkontroll av kreftsykdom.

Ta kurset "Koding ved kreftsykdom, del 1 (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 7 "Koding ved kreftsykdom, del 2"

Dette kurset er del 2 med temaet "Koding ved kreftsykdom".

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder for kreftsykdom. Aktuelt for leger , personell ved cytostatikapoliklinikker og kodere.

Tidsbruk: Ca. 20 minutter.

Innhold: I den obligatoriske delen av kurset gjennomgås ICD-10-koding ved adjuvant kreftbehandling, komplikasjoner til behandlingen, og koding ved tilbakefall og metastaserende sykdom. Kurset går også gjennom koding ved arvelig disposisjon for kreft, og hvordan en koder ved innsetting av vaskulær injeksjonsport (VAP). I den frivillige delen av kurset gjennomgås koding ved overlappende svulst, koding ved endokrine svulster og koding ved kreft i egen sykehistorie.

Ta kurset "Koding ved kreftsykdom – del 2" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 8 "Koding ved diabetes mellitus"

Målgruppe: Personell i spesialisthelsetjenesten som bruker ICD-10-koder og prosedyrekoder ved kontakter med diabetikere.

Aktuelt for leger, kodere, diabetessykepleiere og ernæringsfysiologer.

Tidsbruk: Ca. 30 minutter.

Innhold: I den obligatoriske delen av kurset gjennomgås strukturen i ICD-10-kodene for diabetes mellitus, og koding ved komplikasjoner knyttet til sykdommen. I en frivillig del av kurset gjennomgås koding ved diabetiske fotsår, koding ved opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr, og koding ved kartlegging og veiledning i kosthold.

Merk at det er egne regler for koding av diabetes i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Disse omtales i kurs 10.

Ta kurset "Koding ved diabetes mellitus" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 9 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1"

Målgruppe: Alle i spesialisthelsetjenesten som registrerer koder knyttet til helsehjelp hos gravide, fødende og barselkvinner.

Aktuelt for leger, jordmødre og kodere.

Tidsbruk: Ca. 30 minutter.

Innhold: Kurset går igjennom bruk av ICD-10-kodene som er spesielle for svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset viser prinsippene for koding ved ukompliserte forløp, og ved utskriving og overflyttinger etter fødsel. Problemstillingene belyses med eksempler og øvelser.

Ta kurset "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Kurs 10 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2"

Målgruppe: Alle i spesialisthelsetjenesten som registrerer koder knyttet til helsehjelp hos gravide, fødende og barselkvinner.

Aktuelt for leger, jordmødre og kodere.

Tidsbruk: Ca. 30 minutter.

Innhold: Kurset går igjennom ICD-koder som er aktuelle å bruke ved avkreftet mistanke om et problem, ved blødninger, ved abort, ved diabetes og ved infeksjoner. Problemstillingene belyses med eksempler og øvelser.

Ta kurset "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2" (xtramile.no)

Publisert i revidert versjon: 06.07.2023.

Nedlastning av kurs til lokale læringsportaler

Nedlastbare SCORM-filer for de ti e-læringskursene i medisinsk koding:

Grunnkurs 1 "Hva er medisinsk koding?" (zip)

Grunnkurs 2 "Hvordan finne riktig kode?" (zip)

Kurs 3 "ICD-10-koder for sepsis" (zip)

Kurs 4 "Hva er sverd/stjernekoding?" (zip)

Kurs 5 "Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn" (zip)

Kurs 6 "Koding ved kreftsykdom, del 1" (zip)

Kurs 7 "Koding ved kreftsykdom, del 2" (zip)

Kurs 8 "Koding ved diabetes mellitus" (zip)

Kurs 9 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1" (zip)

Kurs 10 "Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2" (zip)

Avsluttede e-læringskurs

Kurs i medisinsk koding (Helse Sør-Øst) og Selvtest i medisinsk koding (kith.no) er tatt ut av bruk fra 1. juni 2017.