Søk

Veileder for tilgang til helseopplysninger

Denne veilederen skal gi veiledning til og bidra til etterlevelse av kravene Normen stiller til etablering av tilfredsstillende tilgangsstyring innad i virksomheten.

Veileder for tilgang til helseopplysninger (PDF).

Veilederen gjelder tilgangsstyring i behandlingsrettede helseregistre for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til den enkelte pasient. Veilederen omtaler hovedsakelig temaene autorisering, autentisering og kontroll av tilgang til helse- og personopplysninger, men gir også en overordnet innføring i generelle prinsipper for tilgangsstyring.

Veilederen er i versjon 2.0, og ble godkjent av Normens styringsgruppe 17. mars 2022.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei