Søk

Veileder tilgangsstyring

Veilederen gir veiledning til etterlevelse av kravene i Normen til etablering av tilgangsstyring.

Veileder for tilgangsstyring (PDF)

Veilederen beskriver:

  • Lovgrunnlag
  • Tilgangsstyring, bl.a autorisasjon for tilgang, autentisering og kontroll. Pasientens rettigheter ved reservasjon og sperring også er omtalt
  • Eksempler på prosedyrer

Veilederen ble godkjent av styringsgruppen for Normen 8. juni 2017.

Både systemleverandører, Datatilsynet, DIFI, representanter fra spesialisthelsetjenesten og kommuner, profesjonsorganisasjoner, samt Direktoratet for e-helse har deltatt i arbeidet med veilederen.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei