Hopp til hovedinnhold

Helsedataprogrammet (avsluttet 31.12.2021)

Helsedataprogrammet har siden 2017 jobbet for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre og datakilder. Helsedataprogrammet ble avsluttet ved 31.12.2021, men satsingen videreføres av avdeling Helsedata og den underliggende seksjonen Helsedataservice i Direktoratet for e-helse.