Søk

Helsedataprogrammet (avsluttet 31.12.2021)

Helsedataprogrammet har siden 2017 jobbet for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre og datakilder. Helsedataprogrammet ble avsluttet ved 31.12.2021, men satsingen videreføres av avdeling Helsedata og den underliggende seksjonen Helsedataservice i Direktoratet for e-helse.
Bakgrunn for Helsedataprogrammet
Helsedataprogrammet utvikler nye tjenester og løsninger for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre, helseundersøker og biobanker. Programmet skal gjøre det enklere å gjennomføre analyser og sette sammen helsedata på tvers av ulike datakilder.
Hva skal Helsedataprogrammet levere
Programmet har ni leveranseområder som på ulike måter gir gevinster og bidrar til å oppnå resultatmålene.
helsedata.no
Nettsiden er en portal for veiledning og søknad om tilgang til helsedata, og vil i fremtiden være grensesnittet inn mot Helseanalyseplattformen for forskere og andre brukere av helsedata.
Helseanalyseplattformen
Helseanalyseplattformen skal gi mer og bedre helseforskning. Plattformen vil forenkle tilgangen til helsedata, legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder og styrke personvernet.
Helsedataservice
Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.
Innbyggertjenester og personvern
Helsedataprogrammet har sammen med helsenorge.no videreutviklet nasjonale tjenester for landets innbyggere. Målet for innbyggertjenestene er å styrke innbyggers personvern og ivareta individets rettigheter i henhold til GDPR. I tillegg er det en målsetting å skape et aktivt samspill mellom innbygger og forskere, registerforvaltere og helsepersonell.
Arkitektur og integrasjoner
Helsedataprogrammet skal bidra til effektive søknadsprosesser samt raskere og sikrere tilgang til helsedata for forskning, analyse og næringsutvikling.
Møtekalender for Helsedataprogrammet
Møter i Helsedataprogrammets programstyre og referansegruppe.