Hopp til hovedinnhold

helsedata.no

Nettsiden er en portal for veiledning og søknad om tilgang til helsedata, og vil i fremtiden være grensesnittet inn mot Helseanalyseplattformen for forskere og andre brukere av helsedata.

Første versjon av helsedata.no ble lansert 21. mars 2018. Formålet er å gjøre det enklere å få tilgang til helsedata for forskere og andre brukere av helsedata.

På nettsiden får du en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og sosioøkonomiske data.

En variabelutforsker gir oversikt over variabler i de mest brukte helseregistrene. I tillegg kan du lage egne lister over variabler du ønsker å ha med i en eventuell søknad.

Portalen er under stadig videreutvikling med inkludering av flere datakilder i variabelutforskeren og nye funksjoner.

Felles søknadsskjema

I desember 2019 ble det lansert et felles søknadsskjema på helsedata.no for søknader til registrene som forvaltes av Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Kreftregisteret, i tillegg til befolkningsbaserte helseundersøkelsene og biobanker som forvaltes av FHI.

Kun ett søknadsskjema kreves uavhengig av antall datakilder det søkes tilgang til. Søknadsskjemaet skal over tid dekke alle de nasjonale kvalitetsregistrene, andre helseundersøkelser og biobanker.

Det finnes søknadsveiledning knyttet til søknadsprosessen på helsedata.no.